Co to jest integracja sensoryczna?

Nasz mózg zbiera informacje z otoczenia oraz z naszego ciała przy pomocy zmysłów. Informacje te później rozpoznaje, interpretuje i odpowiada na nie właściwą reakcją.

Prawidłowa współpraca naszych zmysłów pozwala na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jednym słowem właściwie zachodzące procesy integracji sensorycznej są podstawą do harmonijnego rozwoju i sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Co to jest terapia Integracji sensorycznej?

Problem zaczyna się pojawiać kiedy nasz mózg ma trudności z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców docierających z otoczenia lub z naszego organizmu.

Metka lub szwy w ubraniu powodują rozdrażnienie? Lekki, delikatny dotyk boli? Świat wokół nas intensywanie pachnie? Szum jeżdżących za oknem aut nie pozwala zebrać myśli? Konsystencja jakiegoś dania zniechęca nawet do spróbowania go? To tylko kilka przykładów zaburzeń związanych z rozwojem procesów integracji sensorycznej. W takiej sytuacji należałoby rozpocząć proces terapeutyczny, aby mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.

Terapia w głównej mierze opiera się na ciekawej i aktywnej ruchowo formie wspomagania rozwoju. Angażuje zmysły w taki sposób, aby pacjent  był zaangażowany poznawczo i emocjonalnie umożliwiając prawidłowy rozwój sensomotoryczny.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej to między innymi:

 • trudności z koncentracją

 • problemy z rozumieniem poleceń

 • problemy w nauce czytania i pisania

 • brak zdolności do doprowadzania zadań do końca

 • problemy ze snem

 • słaba równowaga

 • problemy z napięciem mięśniowym

 • częste potykanie się, wpadanie na ściany i ludzi, bycie niezdarnym (problemy z praksją)

 • trudności z nauką jazdy na rowerze

 • trudności w zaplanowaniu ruchu np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł itp. (dyspraksja)

 • trudności z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem

 • niechęć do ubierania się, preferencje niektórych ubrań

 • niechęć do mycia twarzy, włosów, obcinania czy czesania

 • narzekanie na drażniące metki, gumki, szwy w odzieży

 • niechęć do brudzenia się, brak tolerancji na niektóre faktury, konsystencje

 • nadwrażliwość na światło lub dźwięki

 • unikanie zatłoczonych miejsc, spotkań rodzinnych

 • niechęć do huśtawek, karuzeli czy nagłych przyśpieszeń lub wręcz odwrotnie nadmierne kręcenie się, huśtanie

 • choroba lokomocyjna

 • lęk grawitacyjny, czyli obawa przed wspinaniem się

 • słaba lub nadmierna reakcja na ból

 • zbyt lekkie lub zbyt mocne ściskanie przedmiotów

 • domaganie się silnego przytulania, ocieranie się, uderzanie o przedmioty lub przeciwnie niechęć do kontaktu, obronność dotykowa

 • uderzanie głową, kiwanie, tiki

 • dzieci, które mają stała potrzebę bycia w ruchu

 • dzieci, które są wycofane, nadmiernie ostrożne, lękliwe

 • wybiórczość pokarmowa

 • chodzenie na palcach

 • opóźniony lub zaburzony rozwój mowy

  Integracja sensoryczna jest świetnym uzupełnieniem dla innych form terapii, np. logopedycznej, fizjoterapii. Jest to również doskonała forma wsparcia dla dzieci z:

  • ADHD

  • zaburzeniami odżywiania (ARFID)

  • autyzmem

  • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD)

  • zespołem Downa

  • innymi trudnościami / zaburzeniami

   Potrzebujesz terapii integracji sensorycznej w Legnicy?
   Zapraszam do kontaktu