Terapia ręki jest indywidualnie dobraną terapią ruchową, skupiającą swe działania przede wszystkim na górnych kończynach oraz obręczy barkowej, lecz swym zasięgiem obejmującą również całe ciało.

Jej celem jest:

 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • usprawnienie ruchów rąk

 • doskonalenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców

 • rozwijanie zdolności manualnych

 • polepszanie umiejętności grafomotorycznych

 • nauka kreślenia poprawnie liter i cyfr

 • poprawa umiejętności chwytu

  Wskazania do terapii:

  • trudności w czynnościach samoobsługowych

  • obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej

  • nieprawidłowy chwyt pisarski

  • trudności z kreśleniem liter (nie mieszczenie się w liniaturze, litery niekształtne)

  • unikanie czynności manualnych wymagających precyzji np. wycinanie, lepienie z plasteliny

  • nadwrażliwości w obrębie dłoni (niechęć do brudzenia się, unikanie konsystencji lepkich, śliskich itp.)

   Potrzebujesz terapii ręki w Legnicy?
   Zapraszam do kontaktu