INTEGRACJA SENSORYCZNA Małgorzata Pietras Legnica

Terapia SI

15050 minut

Cykliczne zajęcia z dzieckiem opierające się na indywidualnym planie terapeutycznym opracowanym na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozie. Zajęcia zazwyczaj trwają około 50 minut. Są dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka. Terapia z punktu widzenia dziecka jest zabawą. W rzeczywistości jednak dziecko jest cały czas prowadzone przez terapeutę, w kierunku aktywności dostarczających mu najbardziej pożądanych bodźców.

Na terapię z zakresu integracji sensorycznej zapraszamy dzieci, które posiadają diagnozę również z innych placówek czy ośrodków.

INTEGRACJA SENSORYCZNA Małgorzata Pietras Legnica

Konsultacja SI

25060 minut + opis

Konsultacja jest skierowana do wszystkich dzieci, których rodzice nie mają pewności czy trudności z jakimi boryka się ich dziecko wynikają z deficytów w przetwarzaniu sensorycznym czy może źródło ich leży gdzie indziej. Jest to forma badania przesiewowego.

Spotkanie opiera się na wstępnym wywiadzie z rodzicem, obserwacji dziecka pod kątem zgłaszanych trudności. Ponadto terapeuta ocenia proces rozwoju SI oraz zwraca uwagę na ogólne funkcjonowanie sensoryczne dziecka. Konsultacja kończy się przekazaniem informacji zwrotnej rodzicowi, przekazaniem zaleceń do pracy z dzieckiem (jeśli takie będą konieczne) i strategii dalszego postępowania.

INTEGRACJA SENSORYCZNA Małgorzata Pietras Legnica

Diagnoza SI

600180 minut + obszerny opis

Cykl 3 spotkań, podczas których terapeuta dokonuje szczegółowego wywiadu z rodzicem oraz poddaje dziecko Pełnej Diagnozie Rozwoju Procesów Sensorycznych. Badanie oparte jest na Testach Południowokalifornijskich, Obserwacji Klinicznej oraz obserwacji dziecka podczas spontanicznej i kierowanej zabawy.

Podczas ostatniego spotkania rodzic otrzymuje pisemnie opracowaną, obszerną diagnozę z dokładnym jej omówieniem. Przygotowywane są również zaleceniami do pracy z dzieckiem w domu (dieta sensoryczna), ewentualnie zalecenia do placówki, do której dziecko uczęszcza.

INTEGRACJA SENSORYCZNA Małgorzata Pietras Legnica

Terapia ręki

12050 minut

Terapia ręki jest indywidualnie dobraną terapią ruchową, skupiającą swe działania przede wszystkim na górnych kończynach oraz obręczy barkowej, lecz swym zasięgiem obejmującą również całe ciało. Jej celem jest usprawnianie motoryki małej, czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Trwa około 45-50 minut.