Integracja Sensoryczna (Terapia SI) w Legnicy

Serdecznie zapraszam na terapię, diagnozę i konsultacje w zakresie szeroko pojętej Integracji Sensorycznej. Ze swojej strony zapewniam:
Małgorzata Pietras

Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej.

Od blisko 11 lat mam okazję pracować z dziećmi w każdej grupie wiekowej. Jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym, terapeutą.

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory.

Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.

Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia (patrz Tabela). Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Źródło: pstis.pl

Zapraszam do współpracy!